Overlijden medewerker Lievegem

We vernamen het overlijden van Geert Cosyn, één van onze medewerkers op het recyclagepark (Lovendegem).
Veel sterkte aan de familie bij het overlijden. We nemen zaterdag om 11 uur afscheid in de kerk van Lovendegem.
Wegens overlijden van een medewerker zal het recyclagepark van Lovendegem op zaterdag 19 januari gesloten zijn. Zo krijgen alle collega’s de kans om de uitvaart bij te wonen.

Advertenties

Vuilniszakken overal bruikbaar in Lievegem

Enkele mensen vragen mij hoe het zit met de vuilniszakken in Lievegem.

De afvalophaling blijft hetzelfde. Tot de voorraad is opgebruikt, mogen de restafvalzakken van de verschillende deelgemeenten in heel Lievegem gebruikt worden. Je mag dus bijvoorbeeld een zak van Lovendegem gebruiken als je in Waarschoot woont.

Eerste week Lievegem

Het personeel van Lievegem doet zijn uiterste best om de start van een nieuwe gemeente zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Ik ben hen heel dankbaar voor hun vele inspanningen. Stap voor stap bouwen we zo aan Lievegem.

Geen gemakkelijke opdracht: we zijn het enige bestuur dat drie gemeentebesturen en drie OCMW-besturen integreren naar één organisatie.

De afgelopen week was het drukker bij het team burgerzaken. Dit team (net als de andere) is afhankelijk van ict en van veel bovenliggende organisaties.

We merken ook dat mensen van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem de weg ook al naar de andere gemeentehuizen vinden.

Daarnaast is de nieuwe website gelanceerd en ontving u ons eerste magazine LieveLINK. Knap staaltje werk op korte tijd van het team communicatie.

En zo zou ik elk team kunnen overlopen: chapeau voor het vele werk!

Je moet je niet haasten voor je eid-kaart

Op 1 januari 2019 zullen bijna 200.000 inwoners ontwaken in een nieuwe gemeente. Vlaanderen zal vanaf dan niet langer 308, maar 300 gemeenten tellen. In het kader van deze fusies is een ook aanpassing van de elektronische identiteitskaart noodzakelijk. Oorspronkelijk diende dit binnen een periode van 1 jaar te gebeuren. Dit zorgde voor heel wat vragen bij inwoners en kopbrekens bij de lokale besturen.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem wil deze termijn dan ook naar 5 jaar optrekken voor mensen die niet van straatnaam of huisnummer veranderen.

Deze termijn laat de besturen toe om hun dienstverlening op een beheersbare en vloeiende manier te laten verlopen en de 200.000 burgers van de fusiegemeenten niet nodeloos te belasten.

Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem definitief goedgekeurd

Vandaag hadden we het laatste politiecollege van het jaar in Deinze. We kregen van de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem de tweede en definitieve goedkeuring van de nieuwe politiezone.

Door de fusie van Nevele bij Deinze en van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot Lievegem, kon de politiezone Lowazone niet blijven bestaan.

Eind augustus stelden de burgemeesters van Deinze, Zulte, Nevele, Waarschoot, Lovendegem en Zomergem voor om vanaf 1 januari 2019 één zone te vormen.

In september keurden de verschillende gemeenteraden principieel deze fusie Deinze-Zulte-Zomergem goed.

Door het harde werk is er drie maand later een volledige fusie gerealiseerd. Dit heeft veel zweet en bloed gekost van de personeelsleden. Bedankt!


De voorgestelde fusie moet leiden tot een efficiëntere en betere dienstverlening die in elke gemeente op minstens hetzelfde niveau moet gehandhaafd blijven zoals op vandaag het geval is.

Omdat de betrokken besturen bijzonder veel belang hechten aan de lokale verankering van de politiezorg zal vooral worden ingezet op een goed uitgebouwde wijkwerking en een interventiedienst die zal opereren vanuit de twee invalspunten Deinze en Lievegem (Politiegebouw Zomergem).

De politieploeg die Lievegem bedient, vertrekt dus vanuit het politiegebouw in Zomergem.

Het verkeersteam zal hierdoor ook versterkt worden.

Brandweermateriaal gaat over naar zone Centrum

Woensdag was er het laatste college en de laatste zoneraad van zone Meetjesland voor 2019.

Op die raad keurden we ook het voorstel goed over de overstap van het personeel naar zone Centrum en het materiaal.

In maart van 2018 bereikten we een politiek akkoord om de posten Waarschoot en Zomergem over te laten gaan naar zone centrum. Lovendegem heeft geen eigen brandweerpost, maar zit nu al bij hulpverleningszone centrum.

Voor de vrijwilligers vraagt deze verandering een aanpassing. Ik wil hen nu al bedanken voor het werk hier voor.

Hun bezorgdheden hebben we meegenomen de afgelopen maanden:

  1. de posten Waarschoot en Zomergem blijven bestaan.
  2. ook de stagiairs gaan over naar zone centrum
  3. rond het opleidingsbeleid komt er inspraak via een “lokale” antenne.
  4. het materiaal wordt overgedragen. Voor de post Zomergem komt er in 2019 een nieuwe autopomp.

Ik ben blij dat we hiermee het verhaal met zone Meetjesland positief kunnen afsluiten en vanaf 2019 mogen rekenen op zowel deskundige vrijwilligers als op goed materieel.

Brieven schrijven in Lievegem

Mensen vragen zich af welk adres ze moeten schrijven als ze iets naar Lievegem willen sturen.

De postcodes blijven voor alle duidelijkheid gelijk. Lievegem krijgt GEEN nieuwe postcode.

B-post heeft het liefst dat je bv. 9950 Lievegem schrijft als je een brief naar Waarschoot schrijft.

Wat je zeker niet mag schrijven is bv. 9950 Lievegem (Waarschoot).

Sommige mensen willen nog principieel hun oude gemeentenaam gebruiken. B-post heeft dit liever niet, maar wettelijk kan dit: bv. 9950 Waarschoot.

Je vindt meer info via onderstaande link:

Uitleendienst Zomergem nu ook voor Lovendegem en Waarschoot

De uitleendienst van Zomergem zit sinds enkele maanden in Den Boer. Verenigingen kunnen er materialen ontlenen.

Vanaf januari 2019 staat de uitleendienst nu open voor alle verenigingen in Lievegem.

Er veranderen een aantal zaken: we maken het allemaal eenvoudiger:

  1. Je betaalt geen borg meer.
  2. De uitleen wordt gratis.
  3. Bij een eerste ingebrekestelling wordt een waarschuwing verzonden en pas bij een tweede ingebrekestelling wordt een boete van 30€ toegepast.
  4. Er is één plaats waar alles ontleend wordt (sporthal Den Boer), met ruime openingsuren.

Wat verandert er niet?

Groter materiaal zoals nadarhekkens en podiumelementen worden ter plekke geleverd door de dienst infrastructuur.

Het ontwerp werd voorgelegd aan een overleg op 4 december waarop alle verenigingen lid van de jeugdraad, (socio-)culturele raad, sportraad en seniorenraad van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem waren uitgenodigd.  Hun opmerkingen werden besproken op de centrale stuurgroep en hierop aansluitend het ontwerp in beperkte mate aangevuld.